Grondige asbestinventarisatie bij mutatie, verkoop of vergunningsvraagstukken
Dé bouwkundige specialist voor de vastgoedsector!
WoCoFlex, flexibel dienstenpakket voor woningcorporaties. alles over onze diensten.


Asbestinventarisatie.

Asbest is een publiciteitsgevoelig onderwerp. Om die reden zijn onafhankelijke inspectie en gecertificeerde verklaringen over de woningportefeuille een prettig gegeven. Als SCA gecertificeerde instelling werken wij ook met registratie in landelijk databases.

Ook kunnen wij de benodigde rapportages leveren wanneer het gaat om onderbouwing of instandhouding van de zogeheten paraplusloopvergunningen. We leveren asbestonderzoek in alle diversiteit: type 0, A of B, maar ook complete inventarisatie- of risicoanalyses van uw portefeuille.

 

Tip: Voor het verwijderen van asbest kijk op www.asbestproblemen.nl
 

 

Asbestinventarisatie Type A:

Type A is het meest voorkomende onderzoek naar asbest. Hierbij wordt wordt zorg gedragen door ons als inspectiebedrijf voor een officieel gecertificeerd rapport waaruit blijkt of er al dan niet asbesthoudende materialen zijn toegepast in een object. In de SC-540 wordt onderscheid gemaakt in bouwwerken en objecten. Het is dus toegestaan een deel van een bouwkundige eenheid te laten onderzoeken. Te denken valt aan het inspecteren van een dakbedekking of bijvoorbeeld alleen een vensterbank in een ruimte. Na asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u op inzichtelijke wijze kunt inzien waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt. Ook worden er monsters genomen bij asbestverdachte materialen.

Het asbestinventarisatie Type A volgens SC-540 norm bevat de volgende elementen:
• vooronderzoek aan de hand van gebouwdocumentatie.
• visuele systematische inspectie.
• bemonstering van asbestverdachte materialen.
• asbestanalyse conform NEN 5896.
• vaststellen van risicoklassen voor asbestverwijdering.
• heldere en duidelijke rapportage met Full colour fotobladen.

Asbestinventarisatie Type B:

Een type B onderzoek volgt wanneer er tijdens het type A-onderzoek een vermoeden is ontstaan van niet direct waarneembaar asbest, bijvoorbeeld achter een koof of een keurig afgewerkt zolderdak. Tijdens dit type B-onderzoek zal er daarom ook destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het weghalen van een plafond of muur. Van elk verdacht materiaal wordt zo mogelijk een monster genomen. Het type B-onderzoek onderscheidt zich van het type A-onderzoek doordat het hier gaat om materialen die niet direct waarneembaar zijn en waarbij zwaar destructief onderzoek moet plaatsvinden waarbij informatie gewonnen dient te worden over de eigenschappen van het materiaal.

Asbestinventarisatie Type 0 (Quick-Scan):

Met een quick-scan wordt een gebouw visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van asbest in een gebouw. Dit heeft tot doel om snel en op hoofdlijnen de aanwezige asbesttoepassingen in kaart te brengen. Deze type 0-inspectie is indicatief, omdat er slechts steekproefsgewijs onderzoek wordt gedaan op risicoplaatsen. Er wordt tijdens de uitvoering geen destructief onderzoek uitgevoerd. Een type 0-onderzoek is niet geschikt als bijlage bij een sloopvergunningsaanvraag.

 

Opdracht geven?

Heeft u nog geen inlogaccount en wilt u direct opdracht geven? Neem dan contact op met een van onze medewerkers op 078-6849750. Zij helpen u direct en zorgen dat de gewenste inspectie binnen enkele dagen wordt uitgevoerd.

We sturen u graag vrijblijvend onze uitgebreide zakelijke informatie toe (klik hier) en zijn uiteraard van harte bereid  om het WocoFlex® dienstenpakket in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen door hier te klikken.Deel deze informatie: