Deskundige betonrotinspecties en –herstelwerkzaamheden
Dé bouwkundige specialist voor de vastgoedsector!
WoCoFlex, flexibel dienstenpakket voor woningcorporaties. alles over onze diensten.


Betonrotinspectie en hersteladvies.

De problemen met betonrot doen zich meestal voor in geval van een Kwaaitaal- of Mantavloer. In een bepaalde bouwperiode is er een fout in het vervaardigingproces geweest, die in de loop der tijd 'betonrot' doet ontstaan. Er zijn echter ook ander vormen van betonrot, waarbij de corrosie ontstaat door onvoldoende betondekking op het betonijzer of te hoge porositeit van beton. 

Betoninspecties worden uitgevoerd conform CUR Aanbeveling 79 klasse 2. Voor een van de meest voorkomende vloerinspectie betekent dit, dat er twee zeer ervaren inspecteurs, de schade en de onderhoudsbehoefte van de vloer rib voor rib in kaart brengen. Voor andere toepassingen waarin betonrot voorkomt zoals balkons, funderingsbalken en viaducten leveren we onderzoek op maat.

Voor ieder onderzoek wordt er een plattegrond van de situatie geschetst, zodat het voor u als opdrachtgever zeer duidelijk terug te vinden is waar bepaalde zaken zijn geconstateerd. Ook worden aanvullend zaken opgenomen die voor de uitvoering van de verschillende herstelmethodieken relevant zijn, zoals oplegruimte, de aanwezigheid van leidingen, wapeningsreductie, betonschade in strekkende meters etc. Alle bevindingen worden in een duidelijk en uitgebreid inspectierapport verwerkt. Het is na een inspectie, met het uitgebreide rapport, in een oogopslag duidelijk hoe ernstig de eventuele schade is en wat de bijbehorende herstelkosten zijn.

Wat kunt u verwachten?
- Het inspectierapport is nauwkeurig en objectief opgesteld.
- Het inspectierapport is conform CUR 79 klasse II en de herstelofferte conform BRL 2818.
- Het inspectierapport is voorzien van een herstelplan en een prijsofferte (20 jaar garantie op herstel).
- Het inspectierapport kan worden gebruikt voor het aanvragen van een offerte bij alle erkende betonrotherstel bedrijven.
- Ook voor het monitoren van uw vloer vormt het rapport een goed uitgangspunt.

Voor meer  informatie met betrekking tot betonrot, Kwaaitaal en Mantavloeren verwijzen wij graag naar de uitgebreide artikelen in onze Bouwkundige Kennisbank.

 

Opdracht geven?

Heeft u nog geen inlogaccount en wilt u direct opdracht geven? Neem dan contact op met een van onze medewerkers op 078-6849750. Zij helpen u direct en zorgen dat de gewenste inspectie binnen enkele dagen wordt uitgevoerd.

We sturen u graag vrijblijvend onze uitgebreide zakelijke informatie toe (klik hier) en zijn uiteraard van harte bereid  om het WocoFlex® dienstenpakket in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen door hier te klikken.Deel deze informatie: