Antwoord op energiebesparingvraagstukken
Dé bouwkundige specialist voor de vastgoedsector!
WoCoFlex, flexibel dienstenpakket voor woningcorporaties. alles over onze diensten.


EnergieAdvies voor woningen en projecten.

Een energiescan geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van een energierenovatie op meerder woningen of een heel gebouw. Onze projectmatige aanpak biedt u de mogelijkheid om samen met een van onze deskundigen verschillende scenario’s door te rekenen op basis van uw budget en de vereiste resultaten. Een energiebesparingsadvies (EPA) zet, voor een individuele woning, op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. Er wordt ook gekeken naar de bouwkundige toepasbaarheid van maatregelen.

Uiteraard kunnen wij een energieadvies uitbrengen voor een enkele individuele woning. U krijgt dan een rapportage waarin overzichtelijk en duidelijk is aangegeven wat voor die individuele woning de meest interessante maatregelen zijn en wat de besparingen en investering zijn die daarbij horen.

Het in kaart brengen van de mogelijkheden om energie te besparen als het om meerdere woningen gaat, is echter een heel andere discipline, waar wij u ook graag mee van dienst zijn: wijkgericht, gespecificeerd op blok- of complexniveau. Het doorrekenen van alle mogelijke scenario's, het uitrekenen van een optimale besparing vanuit een budget, een vraag als: wat is de minimale investering om dit blok woningen naar een 'label X' te krijgen en het meewegen van gepland onderhoud; de mogelijkheden zijn hierbij onbeperkt. De onderzoeksvraag wordt daarom in samenspraak met u geformuleerd. Alle adviesvormen,van een duurzaam onderhoudsplan of een wijkscan tot en met een individueel energieadvies op maat voor uw woning kunnen wij leveren en ook gedragsinzichtelijk maken voor de bewoners.


EnergieAdvies voor kantoor- of bedrijfsgebouw?

Het energieadvies ontstaat vanuit een volledige inspectie en het in kaart brengen van een gebouw om een overzicht te verkrijgen van de mogelijkheden om energie te besparen. Dit onderzoek richt zich zowel op de schil van het gebouw als op de aanwezige gebouwgebonden installaties zoals verlichting, verwarming, luchtverversing- en koelinginstallatie. Het gaat in dit onderzoek dus niet om nieuwbouwbedrijfsgebouwen of het veranderen van gedragsprocessen. De kosten voor het laten opstellen van dit energieadvies, kunnen bij uw EIA-aanvraag (Energie-InvesteringAftrek) worden meegenomen.

Het energiebesparingsadviesrapport bevat in ieder geval:
- een beschrijving van het object;
- een overzicht van de totale energiehuishouding van het object;
- een energiebalans van de relevante onderdelen van het object;
- een overzicht van de mogelijkheden tot energiebesparing;
- een overzicht van de noodzakelijke aanpassingen;
- een raming van de te verwachten investeringskosten en het te verwachten rendement.

Meer informatie over energieadvies voor zakelijke objecten klik hier. (EPA-U)

Deel deze informatie: