Steun in de rug bij het optimaal plannen van onderhoud
Dé bouwkundige specialist voor de vastgoedsector!
WoCoFlex, flexibel dienstenpakket voor woningcorporaties. alles over onze diensten.


Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wij bieden een uniek meerjaren onderhoudsplan aan. Dit varieert van de mogelijkheid van het zelfstandig maken van een MJOP via onze website, tot de meest uitgebreide vorm van een MJOP. Dit omvat het volledige technisch beheer en uitvoering van onderhoud aan uw vastgoed. In alle varianten is er sprake van een transparant en voor de klant inzichtelijk plan dat online geraadpleegd kan worden. Vanzelf kunnen wij ook uw onderhoudszorg volledig uit handen nemen.

Ons onderhoudsplanningrapport bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijf, kerkgebouw, schoolgebouw of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, per strekkende of vierkante meter, op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar). Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud.

Het is mogelijk om een centraal onderhoudsplan te maken voor meerdere woningen. Op die manier verwerken wij blokken woningen tot een eenduidig plan met een optimale onderhoudscyclus. Vanuit het onderhoudsplan wordt ook gekeken naar mogelijkheden om energiebesparing en onderhoud te combineren.


Opdracht geven?

Heeft u nog geen inlogaccount en wilt u direct opdracht geven? Neem dan contact op met een van onze medewerkers op 078-6849750. Zij helpen u direct en zorgen dat de gewenste inspectie binnen enkele dagen wordt uitgevoerd.

We sturen u graag vrijblijvend onze uitgebreide zakelijke informatie toe (klik hier) en zijn uiteraard van harte bereid  om het WocoFlex® dienstenpakket in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen door hier te klikken.Deel deze informatie: